Movimento terra

Minipala Komatsu SK820 - VENDUTO

  • Komatsu
  • SK820
  • 2011
  • vendita